Praca: Specjalista ds. oceny metrologicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Specjalista ds. oceny metrologicznej
Miejsce pracy: Poznań
Numer: StPr/21/5767
OBOWIĄZKI:
samodzielnie przeprowadzanie czynności metrologicznych w szczególności wzorcowanie przyrządów pomiarowych według obowiązujących wymagań prawnych, norm, specyfikacji technicznych oraz procedur pomiarowych, sporządzanie świadectw wzorowania albo świadectw ekspertyzy przyrządu pomiarowego, samodzielna ocena zgodności wyników pomiarów z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, normami, specyfikacjami technicznymi, podejmowanie czynności w zakresie utrzymania stanowisk pomiarowych do pomiarów wielkości elektrycznych i czasu, wykonywanie pracy związanych ze sprawdzeniami wewnętrznymi i porównaniami międzylaboratoryjnymi, opracowywania i walidowanie nowych metod pomiarowych, modyfikacja istniejących metod pomiarowych, opracowywanie i sprawdzanie instrukcji wzorcowania i instrukcji oceny niepewności pomiarów, tworzenie i walidowanie arkuszy kalkulacyjnych stosowanych do obliczeń, współpraca z personelem komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę klienta w celu weryfikacji i ustalenia możliwości spełnienia wymagań klienta, opracowywanie i aktualizacja dokumentów wdrożonych w laboratorium systemu zarządzania dotyczącego stanowisk pomiarowych w celu zapewnienia jakości wyników pomiarów, utrzymanie zgodności wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025, autoryzacja świadectw wzorcowania w celu przedłożenia ich do zatwierdzenia osobom upoważnionym.Szczegółowe informacje dotyczące oferty pracy można znaleźć na stronie: poznan.gum.gov.pl zakładka BIP/Komunikaty/Oferta pracy/Aktualna oferta pracy
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
Uprawnienia: obsługa komputera- program MS Office (Word, Excel)
Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole
Uprawnienia: umiejętność analitycznego myślenia


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe techniczne (elektryczne lub elektronika lub elektrotechnika lub automatyka lub robotyka lub pokrewne) lub wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk ścisłych, doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w wykonywaniu pomiarów wielkości elektrycznych, przeszkolenie metrologiczne ogólne i specjalistyczne w zakresie wykonywanych pomiarów, znajomość zagadnień oceny niepewności pomiaru, znajomość dokumentów normatywnych oraz zagadnień systemu zarządzania w laboratorium wzorcującym, znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji i literatury fachowej, kursy i szkolenia metrologiczne w zakresie sprawdzania przyrządów pomiarowych, uprawnienia na stanowisku pracy do eksploatacji w zakresie obsługi i kontrolno- pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1:instalacje elektroenergetyczne do 6 kV, aparatura kontrolno-pomiarowa w zakresie pomiarów elektrycznych: energii, mocy, prądu, napięcia, impedancji, rezystancji na stanowiskach do 6 kV, znajomość zagadnień matematycznych i informatycznych, znajomość ustawy Prawo o miarach, Kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość zagadnień oceny niepewności pomiaru, znajomość dokumentów normatywnych oraz zagadnień systemu zarządzania w laboratorium wzorcującym, kursy i szkolenia metrologiczne w zakresie sprawdzania przyrządów pomiarowych, po umowie na czas określony druga umowa na czas nieokreślony, praca w godzinach 07:00-15:00

Miejsce pracy:

Poznań


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 779,25 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu