Wiadomości

Geodeta – co robi, obowiązki, zarobki

Geodeta – co robi, obowiązki, zarobki

Co robi geodeta?

Geodeta (kiedyś zwany także mierniczym) zajmuje się pomiarem działek i gruntów pod różne budowy. Aby móc wykonywać pracę w tym zawodzie, należy zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Chętni mogą wybrać specjalne technikum profilowe, po którym otrzymują tytuł technika geodety. Drugą opcją jest uczelnia wyższa państwowa bądź prywatna. Studia do łatwych nie należą. Główne zagadnienia omawiane na zajęciach dotyczą: matematyki, fizyki, grafiki inżynierskiej, wiedzy z zakresu kartografii. Studenci muszą także odbyć obowiązkowe praktyki.

W 2013 roku została przeprowadzona deregulacja zawodu geodety. Uprawnienia geodezyjne mogą obecnie zdobyć osoby, które:

  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie były karane,
  • posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich,
  • odbyły roczną praktykę zawodową (w przypadku studiów magisterskich) bądź dwuletnią (studia licencjackie).

O nadanie uprawnień mogą się także starać osoby ze średnim wykształceniem geodezyjnym pod warunkiem, że mają za sobą 6-letnią praktykę zawodową. Odpowiednie certyfikaty są wydawane przez Głównego Geodetę Kraju. Po ich otrzymaniu zainteresowani mają pełne prawo do wykonywania zawodu.

Geodeta – zakres obowiązków

Praca geodety nie polega tylko na mierzeniu i obliczaniu. Co robi geodeta? Przede wszystkim wykonuje pomiary gruntów przeznaczonych pod inwestycje, sporządza opisy podziemnej infrastruktury miast (chodzi głównie o sieci kanalizacyjne, wodociągowe, energetyczne oraz telekomunikacyjne). Do zadań osób zatrudnionych na tym stanowisku należą również: sporządzanie opisów stanów prawnych nieruchomości gruntowych i lokalowych, przeprowadzanie klasyfikacji i określanie sposobu użytkowania działek, przygotowanie map oraz pełnej dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu, a także ocenianie, czy inwestycje zagrażają środowiskowi naturalnemu.

Geodeta – Poznań

Geodeta pracę znajdzie w urzędach, firmach geodezyjnych, budowlanych, deweloperskich, wydawnictwach kartograficznych czy w kopalniach. Praktycznie w każdym urzędzie miasta, także w Poznaniu, zatrudniani są fachowcy odpowiedzialni za sporządzanie map terenów miejskich i podmiejskich. Część osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Ile zarabia geodeta?

Sporządzając mapy i wykonując obliczenia czy pomiary bardzo ważne są skupienie, zwracanie uwagi na szczegóły oraz wyobraźnia przestrzenna. Specjaliści często są zmuszeni wypełniać zadania pod ziemią lub na znacznych wysokościach. Czy przekłada się to na ich zarobki? Powszechnie uważa się, że jest to opłacalny zawód. Według portalu wynagrodzenia.pl pensje rozpoczynają się od 2970 zł brutto. Największe wypłaty wynoszą 4710 zł brutto.

Zostaw komentarz