Praca: Zarządca nieruchomości

DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Zarządca nieruchomości

umowa na zastępstwo

(Poznań)

U nas masz na dzień dobry:

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Na co dzień w naszym zespole:

 • wykonujesz zadania Zarządcy Nieruchomości, mające na celu efektywne zarządzanie nieruchomościami zlokalizowanymi na terytorium działania Biura Administracji,
 • przyjmujesz nieruchomości do zarządzania, uczestniczysz w odbiorze lokalu oraz przejmujesz dokumentację prawną lokalu,
 • aktywnie współpracujesz z innymi jednostkami organizacyjnymi przy zbywaniu nieruchomości Banku,
 • uczestniczysz w działaniach związanych z zarządzaniem obrotem nieruchomościami, mających na celu regulację stanu prawnego, przekształcenia praw do nieruchomości, zbycie, nabycie, najem i wynajem nieruchomości,
 • podpisujesz akty notarialne oraz umowy wynajmu w ramach udzielonych pełnomocnictw,
 • obsługujesz umowy dotyczące zarządzanych nieruchomości w zakresie realizacji zapisów, przygotowujesz aneksy i pisma dotyczące istotnych zapisów zawartych w umowach, procedujesz zmiany w umowach niewymagających negocjacji, współpracujesz z wynajmującymi w zakresie zawartych umów najmu,
 • nawiązujesz i podtrzymujesz relacje z Wynajmującymi oraz Najemcami, celem rozwiązywania bieżących problemów w nieruchomościach, prowadzisz korespondencję z klientem zewnętrznym w zakresie zarządzanych nieruchomości,
 • przygotowujesz projekty umów wynajmu i dzierżawy zarządzanych nieruchomości oraz monitorujesz zawarte umowy w tym zakresie,
 • weryfikujesz dane, gromadzisz i przechowujesz dokumentację niezbędną dla prawidłowego określenia podstawy opodatkowania i wysokości podatku od nieruchomości oraz korekt podatku od nieruchomości, dokumentujesz transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo (ceny transferowe), aktualizujesz bazy danych.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • posiadasz pełny zakres wiedzy fachowej i praktycznej dla obszaru zarządzania nieruchomościami,
 • masz wykształcenie wyższe,
 • umiejętnie pracujesz pod presją czasu przy dużej różnorodności realizowanych zadań,
 • bardzo dobrze znasz pakiet MS Office,
 • posiadasz czynne prawo jazdy kat. B,
 • jesteś osobą samodzielną w działaniu, dokładną, rzetelną i sumienną,
 • mile widziane posiadanie licencji zarządcy nieruchomości.

 

To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
APLIKUJ TERAZ