Praca: Wychowawca

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Wychowawca
Miejsce pracy: Poznań
Numer: StPr/21/4767
OBOWIĄZKI:
Praca z młodzieżą na rzecz ich kształcenia i wychowania, a w szczególności: nabór uczestników do hufcazgodnie z obowiązującymi przepisamiorganizowanie zajęć wychowawczych i czasu wolnego uczestnikom hufcakontrolowanie obecności uczestników w szkole, na praktykach i zajęciach grupowych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z naukąwspółpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi uczestników, pracodawcami,instruktorami praktycznej nauki zawodu, psychologami, pedagogami, nauczycielami, terapeutami, kuratorami, policją oraz organizacjami pozarządowymi i lokalnymi w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczychprowadzenie na bieżąco dziennika zajęć grupyorganizowanie i prowadzenie indywidualnych orazgrupowych działań wychowawczych wobec uczestnikówwdrażanie młodzieży do zachowania kultury i higieny osobistej oraz dbałości o powierzone mienieinspirowanie działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-turystycznej wśród uczestnikówudział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Hufcaskładanie propozycji i wniosków dotyczących wdrażania nowych metod wychowawczychudział w spotkaniach i zebraniach organizowanych przez szkoły oraz w razie potrzeby i za zgodą Dyrekcji szkół w posiedzeniach Rad Pedagogicznychwspomaganie uczniów w organizowaniu pomocy materialno-opiekuńczejrealizacja programu działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnejpraca i zaangażowanie w realizacji programów zlecanych przez KG OHP, WWK OHP oraz planów hufcaznajomość przepisów BHP, p.poż, ochrony środowiska, Kodeksu Pracy na stanowiskach pracy uczestników oraz warunków socjalnychudział w zajęciach związanych z samokształceniem i doskonaleniem zawodowym kadry.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Uprawnienia: kreatywność
Uprawnienia: obsługa komputera -EXCEL
Uprawnienia: samodzielność
Uprawnienia: dobra organizacja pracy
Uprawnienia: Obsługa internetu
Uprawnienia: obsługa komputera - Ms Office
Uprawnienia: dyspozycyjność
Uprawnienia: umiejętność pracy pod presją czasu
Uprawnienia: Obsługa poczty elektronicznej


Wymagania inne:

Wykształcenie wyższe (pedagogika, resocjalizacja). Doświadczenie na podobnym stanowisku. Umiejętność pracy z młodzieżą, znajomość podstaw prawa oświatowego, umiejętność ustalania priorytetów. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Mile widziane osoby z niepełnosprawnością

Miejsce pracy:

Poznań


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 950 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu