Praca: Wychowawca

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Wychowawca
Miejsce pracy: Kórnik
Numer: StPr/21/3524
OBOWIĄZKI:
Sczegółowy zakres obowiązków obejmuje współprace z : powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej, a zwłaszcza asystentami rodziny, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci; ośrodkami adopcyjnymi a szczególne Towarzystwem Przywracania Rodziny w Poznaniu - Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny "Pro Familia"; szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z wychowawcą klasy i specjalistami zatrudnionymi w szkole, a także innymi nauczycielami; ponadto, zwłaszcza w zakresie diagnozy nowo przyjętych dzieci, ze szkołami, do których uczęszczał przez umieszczeniem w placówce; sądami rodzinnymi, kuratorami sądowymi; organizacjami i instytucjami zajmującymi się statutowo pomocą dziecku i rodzinie, działającymi w środowisku rodziców dzieci; parafiami Kościoła Katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołowi związków wyznaniowych; kierowanie procesem wychowawczym powierzonych przez dyrektora dzieci, a w szczególności: współdziałaniem ze specjalistami w procesie diagnozowania sytuacji nowo przyjętego dziecka, przygotowaniu i wypełnianiu dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, wypełnianie karty pobytu tych dzieci oraz opracowywanie z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, a także innymi specjalistami, w tym systentem rodziny; zapewnienie właściwej opieki medycznej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb wychowanka, w szczególności w zakresie współpracy z lekarzem pierwszego kontaktu i lekarzami specjalistami, uczestniczenie w pracach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka; realizacja zadań wynikających z ustaleń zespołu metodycznego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B


Wymagania inne:

Wymagane dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu wychowawcy.Mile widziane doświadczenie zawodowe. Wymagane umiejętności: praca z dzieckiem, rodziną, praca w zespole. Znajomość języków obcych.

Miejsce pracy:

Kórnik


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 730 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu