Praca: Urzędnik ubezpieczeń społecznych

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim
Urzędnik ubezpieczeń społecznych
Miejsce pracy: Poznań
Numer: StPr/22/0262
OBOWIĄZKI:
- przeszkolenie w zakresie BHP, przepisów przeciwpozarowych oraz zapoznanie z regulaminem pracy,- zapoznanie ze strukturą i działalnoscią KRUS oraz obowiazujacymi aktami prawnymi,- zapoznanie się ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania w Kasie oraz jego dokumentami systemowymi,- zapoznanie się z elektrycznym obiegiem dokumentów wpływajacych do placówki i wychodzących oraz pomoc przy ich rejestrowaniu,- zapoznanie z czynnościami wykonywanymi na poszczególnych stanowiskach, w tym z zasadami sporządzania decyzji, pozostałych pism,- pomoc przy wysyłce dokumentacji wytwarzanej w placówce - kopertowanie i wysyłka przekazów ubezpieczeniowych oraz pozostałej korespondencji,- sporządzanie pism urzędowych w programie Microsoft Office Word,- wykonywanie innych prac zleconych przez Pracodawcę.MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU:Placówka Terenowa KRUS w Grodzisku Wielkopolskim, ul. 3 Maja 2.Osoba do kontaktu: Pani Małgorzata Skrzypczak nr tel. 61 4447101
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące

Miejsce pracy:

Poznań


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 489 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim

APLIKUJ TERAZ