Praca: Stażysta w wydziale poligonu szkolenego

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Stażysta w wydziale poligonu szkolenego
Miejsce pracy: Poznań
Numer: StPr/21/3438
OBOWIĄZKI:
udział w szkoleniach zawodowych i świczeniach, przeprowadzanie obsług codziennych (OC) przydzielonych pojazdów samochodowych, sprzętu silnikowego , realizowanie wyjazdów służbowych, utrzymywanie przydzielonych pojazdów samochodowych, sprzętu spalinowrgo w pełnej sprawności technicznej oraz dbanie o ich czystość i estetyczny wygląd, udział w niezbędnych pracach warsztatowo-konserwacyjnych przy pojazdach samochodowych i sprzęcie silnikowym, wypełnianie dokumentacji ekspoloatacyjnej pojazdów i sprzętu silnikowego (okresowe karty pojazdów i sprzętu)wykonywanie prac przygotowawczych do procesu nauczania praktycznego na terenie Poligonu Szkolnego w Luboniu
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. C + E
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B


Wymagania inne:

Osoba ubiegająca sie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 1123 ze zm. - zwanej dalej ustawą o PSP). Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić : obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestepstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.Wymagane jest: doświadczenie w prowadzeniu pojazdów tak. C - minimum 1 rok, udokumentowane na podstawie świadectwa pracy bądź innego dokumentu. W celu potwierdzenia wymagań proszę dołączyć kserokopię dokumentów. Konieczne jest ukończenie szkoły średniej, policealnej lub pomaturalnej, brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instutucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.PREFEROWANE: Prawo jazdy kat. D, obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych (dawniej kat.II Ż tzw. HDS), Operator koparko-ładowarki klasa III, Inne nkwalifikacje i uprawnienia przydatne w PSP. W celu potwierdzenia wymagań proszę dołączyć kserokopię dokumentów.

Miejsce pracy:

Poznań


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu