Praca: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 98309

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne.
Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku.
Czynniki utrudniające wykonywanie zadań: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Realizuje czynności związane z planowaniem i administracyjnym przeprowadzaniem przejmowania i zbywania nieruchomości do i z zasobu nieruchomości KWP w Poznaniu
 • Uczestniczy w procesie potwierdzania lub uzyskiwania tytułu prawnego do nieruchomości będących w posiadaniu KWP w Poznaniu, poprzez dokonywanie analiz stanu faktycznego i prawnego nieruchomości i proponowanie własnych rozwiązań w tym zakresie, przygotowuje merytoryczne wystąpienia do właściwych podmiotów, bierze czynny udział w negocjacjach
 • Przygotowuje proces oddawania nieruchomości i ich części oraz lokali użytkowych pozostających w posiadaniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i jednostek podległych w najem, dzierżawę i użyczenie
 • Uczestniczy w postępowaniach dotyczących stanów prawnych nieruchomości
 • Zleca czynności z zakresu obsługi geodezyjnej nieruchomości i ich wycen

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawo, administracja, geodezja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Znajomość prawa administracyjnego i prawa cywilnego
 • Umiejętność obsługi programów Office, Lex
 • Samodzielna organizacja pracy
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Zdolność prowadzenia negocjacji i przekonywania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa pakietu biurowego
APLIKUJ TERAZ