Praca: Starszy specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 87007

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Budynek wyposażony w windę osobową,

 • Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku,

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • Zagrożenie korupcją,

 • Stres związany z obsługą klientów wewnętrznych,

Zakres zadań

 • Prowadzenie całości spraw wynikających z rachuby płac pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych
 • Sporządzanie list płac pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.
 • Obliczanie i odprowadzanie składek z tytułu płac na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.
 • Obliczanie i odprowadzanie podatku od wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Księgowanie list płac w systemie księgowym.
 • Zgłaszanie do ZUS zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS, GDOŚ, KPRM, Wojewody i innych wynikających z zajmowanego stanowiska.
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i US.
 • Wprowadzanie i podpisywanie przelewów.
 • Zastępowanie podczas nieobecności pracownika ds. kadr.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z PPK.
 • Badanie potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego, przygotowywanie planów szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich organizacja i zgłaszanie pracowników na szkolenia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub dowolne wyższe i przeszkolenie w zakresie płac,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze płac,
 • znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość Kodeksu Pracy, ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word i Excel),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • efektywna komunikacja,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • umiejętność dostosowania się do zmian,
 • umiejętność przekazania informacji,
APLIKUJ TERAZ