Praca: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 85979

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne.
Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku.

Zakres zadań

 • Przyjmuje i nadaje pocztę i przekazuje do weryfikacji dokumenty (projekty umów, ugód, uzgodnień, aktów kierowania itp.) Wydziału Prawnego oraz prowadzi związane z tym ewidencje
 • Prowadzi terminarz rozpraw sądowych i repetytorium spraw
 • Prowadzi rejestry pełnomocnictw, opinii prawnych, umów, decyzji i porozumień
 • Przygotowuje analizy, oceny i sprawozdania statystyczne dotyczące pracy Wydziału Prawnego
 • Wyszukuje orzecznictwo sądowe, przepisy prawne na potrzeby radców prawnych, podległych jednostek organizacyjnych Policji nieposiadających własnej obsługi prawnej
 • Prowadzi ewidencję wyposażenia sprzętu teleinformatycznego, biurowego oraz ewidencję księgozbioru
 • Prowadzi sprawy zaopatrzeniowe Wydziału Prawnego
 • Przekazuje sprawy ostatecznie zakończone do składnicy akt KWP w Poznaniu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Biegła obsługa elektronicznych pakietów i urządzeń biurowych oraz poczty elektronicznej
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Podzielność uwagi
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ