Praca: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 85211

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne.
Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku.

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje dokumenty wpływające do Wydziału i wypływające z Wydziału w dziennikach korespondencyjnych, w rejestrze poczty wpływającej, w rejestrze faksów
 • Prowadzi wykazy dodatkowych należności finansowych takich jak sporządzanie wykazów wniosków o zwrot kosztów poniesionych w związku z dojazdem do miejsca służby, wykazów dotyczących równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie
 • Prowadzi postępowania szkodowe Wydziału
 • Prowadzi postępowania wypadkowe Wydziału
 • Prowadzi ewidencję kluczy, wyjazdów służbowych, zleconych napraw pojazdów służbowych a także sporządza listy obecności
 • Prowadzi rejestr urlopów, zwolnień lekarskich oraz nadgodzin w formie elektronicznej w Systemie Wspomagania Obsługi Policji (SWOP)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie wiedzy z zakresu obiegu informacji w sprawach kryminalnych
APLIKUJ TERAZ