Praca: Starszy specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 50898

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
• zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu
• stanowisko znajduje się na parterze budynku biurowego
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację
• klatka schodowa ze stromymi schodami, z poręczami
• drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
• budynek nie jest wyposażony w windy osobowe
• budynek zabytkowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
• pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
• ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w ramach procedury potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, w tym przygotowywanie projektów decyzji
 • prowadzenie postępowań w ramach procedury nadania obywatelstwa polskiego, w tym sporządzanie opinii dotyczących przyjętych wniosków, oraz przekazanie wniosków wraz z opinią w celu podjęcia rozstrzygnięcia Prezydentowi RP za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w ramach procedury uznania za obywatela polskiego, w tym przygotowywanie projektów decyzji
 • prowadzenie postępowań w ramach procedury zrzeczenia się obywatelstwa polskiego oraz przekazywanie wniosków wraz z zebraną dokumentacją w celu podjęcia rozstrzygnięcia Prezydentowi RP za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • prowadzenie Punktu Obsługi Klienta, w tym: przyjmowanie wniosków w sprawach obywatelstwa polskiego, udzielanie informacji na temat obowiązujących procedur i/lub stanu spraw, obsługa skrzynki poczty elektronicznej obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl
 • prowadzenie i aktualizacja rejestrów przyjętych wniosków i wydanych decyzji w systemie teleinformatycznym Pobyt, rejestrze elektronicznym wojewody pn. Rejestr nadań i utrat obywatelstwa polskiego i w formie papierowej oraz udostępnianie zgromadzonych informacji upoważnionym organom
 • inicjowanie aktualizacji/aktualizacja rejestru PESEL w zakresie posiadania/utraty obywatelstwa RP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomośćustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o obywatelstwie polskim, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • asertywność i umiejętność argumentacji
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność współpracy w zespole
 • umiejętność nawiązywania relacji i skutecznej komunikacji
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o repatriacji, ustawy o cudzoziemcach, ustawy o Karcie Polaka, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o dokumentach paszportowych, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy - w zakresie dotyczącym małżeństw i stosunku rodzice-dzieci
 • znajomość geografii politycznej oraz historii
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz łagodzenia postaw roszczeniowych
APLIKUJ TERAZ

Poznań i okolice: najnowsze oferty pracy

McDonalds Polska Sp. z o.o. Poznań 26-08-2019

Pracownik restauracji

przygotowywanie produktów (kanapek, sałatek, napojów, deserów) oraz obsługa urządzeńprace magazynowe, uzupełnianie zapasówsprzedaż produktów, obsługa kasy fiskalnej, kompletowanie i wydawanie zamówieńprace porządkowepozytywnego nastawienia do pracy i...

McDonalds Polska Sp. z o.o. Poznań 26-08-2019

Pracownik restauracji

przygotowywanie produktów (kanapek, sałatek, napojów, deserów) oraz obsługa urządzeńprace magazynowe, uzupełnianie zapasówsprzedaż produktów, obsługa kasy fiskalnej, kompletowanie i wydawanie zamówieńprace porządkowe na kuchnipozytywnego nastawienia do...

McDonalds Polska Sp. z o.o. Poznań 26-08-2019

Pracownik Restauracji - rozładunek dostaw

prace porządkowe w magazynachprzyjmowanie i rozładunek dostaw (2 razy w tygodniu)(możliwość pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy) pozytywnego nastawienia do pracyksiążeczki sanitarno-epidemiologicznej (jeśli jej nie masz, McDonald’s ją...