Praca: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 87498

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu oraz praca w terenie,

 • praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon),

 • oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

 • praca siedząca, jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • praca w porze dziennej,

 • wyposażenie stanowiska pracy zgodne z zaleceniami ergonomii, oświetlenie pomieszczenia pracy zgodne z wymogami.


2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A,

 • przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsce parkingowe,

 • obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózku inwalidzkim przy wejściu do budynku,

 • w budynku korytarze są pozbawione progów, umożliwiając swobodne poruszanie się po nich osobom na wózku inwalidzkim

 • narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją budynków i urządzeń w nich zamontowanych,
 • nadzór nad przestrzeganiem zapisów zawartych w umowach z wykonawcami; nadzór nad realizacją przez wykonawców zleconych prac, zadań; nadzór nad realizacją zawartych umów,
 • potwierdzenie zgodności cen i warunków faktur z ustaleniami zawartymi w umowie/zleceniu dotyczącym zakupów, prac konserwacyjno-naprawczych oraz prac remontowych wykonywanych w administrowanych obiektach,
 • przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 1 rok na podobnym stanowisku
 • prawo jazdy kat.B,
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
 • łatwość komunikacji, umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ