Praca: Starszy referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 85592

Warunki pracy

praca przy komputerze, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • administrowanie rezerwami osobowymi szeregowych rezerwy
 • aktualizacja ewidencji administrowanych rezerw osobowych
 • aktualizacja wojskowych dokumentów osobistych
 • współudział w prowadzeniu aktualizacji kartoteki ewidencyjnej
 • współudział w prowadzeniu aktualizacji ksiąg ewidencyjnych osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej
 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi na złożone pisma i prośby
 • niszczenie lub przekazywanie dokumentów do archiwum
 • współudział w opracowywaniu dokumentacji, meldunków i sprawozdań za Sekcję, w tym sporządzanie bilansu zasobów rezerw osobowych
 • prygotowywanie dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie skierowania do wojskowej komisji lekarskiej
 • aktualizowanie danych osobowych w systemie informatycznym
 • udział w pracach zespołów wykonujących zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, osiąganiem wyższych stanów gotowości bojowej oraz zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego w celu wydania niezbędnego poświadczenia bezpieczeństwa
 • umiejętność pracy na komputerze z wykorzystaniem pakietu Microsoft Office
 • doświadczenie w pracy związanej z obiegiem dokumentów
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ