Praca: Starszy inspektor

Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 103099

Warunki pracy

Praca jednozmianowa, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, na I piętrze. Budynek nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy

Zakres zadań

 • prowadzi rejestry kancelaryjne,
 • odbiera pocztę jawną z kancelarii ogólnej i przekazuje do dekretacji Naczelnikowi Wydziału Prewencji,
 • wprowadza korespondencję wychodzącą do programu Elektroniczny Nadawca,
 • prowadzi zagadnienia związane z medycyną pracy,
 • sporzadza wykazy akt przekazanych oraz protokoły brakowania "BC",
 • prowadzi ewidencję urlopów i L-4 funkcjonariuszy wydziału,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.
 • biegła znajomość systemów informatycznych i obsługi komputera,
 • znajomość przepisów dotyczących archiwizacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ