Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 86784

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne.
Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku

Zakres zadań

 • Prowadzi dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, baz danych, wydawania upoważnień w tym zakresie
 • Sprawuje merytoryczny nadzór nad prawidłowym przygotowaniem całości wytworzonej w Wydziale dokumentacji jawnej jak i zawierające informacje niejawne, prowadzi szkolenia z zakresu archiwizacji, sporządza właściwą dokumentację
 • Prowadzi postępowania szkodowe w posiadanym mieniu Skarbu Państwa
 • Koordynuje terminowe złożenie oświadczeń o stanie majątkowym
 • Zajmuje się tematyką dotyczącą ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń medycznych, oświadczeń mieszkaniowych
 • Obsługuje sekretariat Wydziału podczas nieobecności sekretarki, zastępuje specjalistę SOS
 • Koordynuje terminowe złożenie wniosków dotyczących prawa przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego
 • Koordynuje i nadzoruje postępowania sprawdzające dotyczące Poświadczenia Bezpieczeństwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Komunikatywność, terminowość i systematyczność
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Ściśle tajne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi pakietów biurowych ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych
APLIKUJ TERAZ