Praca: Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 84355

Warunki pracy

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


– Budynek wyposażony w windę osobową,


– Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,


- Dostępność światła dziennego oraz sztucznego,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- Zagrożenie korupcją,


- praca w terenie,


 

Zakres zadań

 • Przygotowywanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych,
 • Prowadzenie spraw i przygotowywanie postanowień związanych z uzgodnieniami zezwoleń na usuwanie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej,
 • Przygotowywanie sprawozdań dotyczących zwierząt gatunków chronionych,
 • Prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód i ustalaniem wysokości odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzęta chronione w celu wypłaty odszkodowań osobom poszkodowanym,
 • Prowadzenie spraw dotyczących uzgodnień uchwał dla następujących form ochrony przyrody: użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, zespołu przyrodniczo – krajobrazowego i pomnika przyrody.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowane w zakresie biologii, ochrony środowiska, geografii, leśnictwa, rolnictwa,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy związanej z ochroną przyrody, ochroną środowiska lub pokrewnej,
 • umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie,
 • wiedza merytoryczna z zakresu dendrologii,
 • znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody i środowiska, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, komunikatywność,
 • umiejętność trafnej oceny sytuacji, wiązania faktów i wyciągania wniosków,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność pracy z systemami GIS,
 • umiejętność obsługi komputera (Windows),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języnak niemieckiego lub angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • radzenie sobie ze stresem oraz pracą pod presją czasu,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • możliwość użytkowania własnego samochodu do celów służbowych,
APLIKUJ TERAZ