Praca: Starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Oborniki
Ogłoszenie o naborze Nr 87495

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00. Praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym). Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy. Brak windy i podjazdów. Brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • opracowuje programy i plany dotyczące monitoringu chorób zakaźnych zwierząt
 • sporządza harmonogramy badań chorób zakaźnych zwierząt i kontroluje ich realizację
 • przyjmuje zgłoszenia o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzi dochodzenie epizootyczne celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby
 • opracowuje akta szkodowe dotyczące likwidacji zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi zwierząt, zgodnie obowiązującymi przepisami w celu wypłaty odszkodowań rolnikom za wykupione zwierzęta, dotknięte tymi chorobami
 • prowadzi czynności związaneze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydaje nakazy i zakazy mające na celu zwalczenie choroby
 • przygotowuje decyzje i postanowienia w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzi sprawy z zakresu ochrony zwierząt
 • współpracuje z instytucjami i organizacjami lokalnymi na rzecz ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • obsługuje weterynaryjne systemy informatyczne
 • nakłada i stosuje sankcje karno-administracyjne w oparciu o obowiązujące przepisy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie zadań realizowanych przez Inspekcję Weterynaryjną
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność
APLIKUJ TERAZ