Praca: Sprzątaczka biurowa

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach
Sprzątaczka biurowa
Miejsce pracy: Szamotuły
Numer: StPr/21/0437
OBOWIĄZKI:
- dbanie o czystość i porządek w Komendzie,- sprzątanie,- mycie podłóg i posadzek,- segregowanie smieci,- dbanie o czystość sanitariatów,- mycie okien, drzwi,
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: podstawowe, brak
Uprawnienia: samodzielność
Uprawnienia: Umiejętność pracy w zespole
Uprawnienia: obowiązkowość
Uprawnienia: systematyczność


Wymagania inne:

WYMAGANE DOKUMENTY:- życiorys i list motywacyjny,- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyslne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych,- oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,TERMIN SKŁADANIEA DOKUMENTÓW:- dokumenty można składać w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach lub przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich wymaganych dokumenttów zostaną odrzucone. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy,- dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 lipca 2021r. - pod adreem: Komenda Powiatowa Policji w SzamotułachPOZOSTALE WARUNKI PRACY DO UZGODNIENIA,

Miejsce pracy:

Szamotuły


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach