Praca: Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 100995

Warunki pracy

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


– Budynek wyposażony w windę osobową,


– Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,


- Dostępność światła dziennego oraz sztucznego,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- Zagrożenie korupcją,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych, dekretacja dokumentów księgowych oraz wprowadzanie ich do systemu finansowo-księgowego,
 • Prowadzenie obsługi bankowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowisku w Poznaniu. Sporządzanie przelewów bankowych, kompletowanie wyciągów bankowych w elektronicznym systemie bankowości „enbepe” oraz zamawianie i rozliczanie środków w Banku Gospodarstwa Krajowego. Kontrolowanie terminów odnawiania certyfikatów bankowych, prowadzenie obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR,
 • Przeprowadzanie bieżącej analizy wykonania wydatków i dochodów, przedstawianie propozycji dokonania zmian w planie wydatków w Regionalnej Dyrekcji w Poznaniu, uzgadnianie kont księgowych w celu prawidłowego przygotowania sprawozdań budżetowych, sporządzanie sprawozdań budżetowych,
 • Ewidencjonowanie, kontrolowanie i rozliczanie wydatków w ramach projektów unijnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego W obszarze księgowości,
 • znajomość przepisów o rachunkowości i finansach publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu podatków, ubezpieczeń społecznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Word i Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • rozwiązywanie problemów,
 • efektywna komunikacja,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • umiejętność dostosowania się do zmian,
 • umiejętność obsługi programów TREZOR i Progman Finanse,
APLIKUJ TERAZ