Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 87198

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne.
Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku.
Czynniki utrudniające wykonywanie zadań: praca w terenie, zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Przyjmuje zgłoszenia i prowadzi ewidencję urządzeń, systemów i instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tym agregatów prądotwórczych, rozdzielni UPS-ów, trofostacji, CCTV, SAP, SKD, SSWiN
 • Zleca oraz wykonuje przeglądy urządzeń, systemów i instalacji elektrycznej i teletechnicznej
 • Zleca, nadzoruje i odbiera prace dotyczące urządzeń, systemów i instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tym agregatów prądotwórczych, rozdzielni UPS-ów, trofostacji, CCTV, SAP, SKD, SSWiN
 • Wykonuje kontrole i pomiary urządzeń, systemów i instalacji elektrycznej i teletechnicznej
 • Przygotowuje i opisuje dokumenty związane z wydatkowaniem środków finansowych dotyczących gospodarki elektrycznej i elektrotechnicznej
 • Realizuje zakupy związane z materiałami eksploatacyjnymi urządzeń, systemów i instalacji elektrycznej i teletechnicznej
 • Tworzy dokumentacje i prowadzi archiwizację dokumentów związanych z gospodarką elektryczną i elektrotechniczną
 • Prowadzi pojazdy służbowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe elekrtyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość branży elektrycznej i teletechnicznej
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
 • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole
 • Komunikatywność i dyspozycyjność
 • Posiadanie prawa jazdy kat. „B”
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi systemów CCTV, SAP, SKD, SSWIN
 • Posiadanie uprawnień SEP ( dozoru i eksploatacji do 1kV)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • Umiejętność obsługi aplikacji pakietu biurowego
APLIKUJ TERAZ