Praca: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 83839

Warunki pracy

- praca biurowo-administracyjna (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze),


- praca poza siedzibą urzędu podczas wykonywania kontroli,


- bariery architektoniczne: brak podjazdów, wind.

Zakres zadań

 • prowadzenie kontroli stosowania środków ochrony roślin,
 • nadzór nad jednostkami wpisanymi do rejestru przedsiębiorców lub podmiotów prowadzących działalność w zakresie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
 • prowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin,
 • nadzór nad pobieraniem płodów rolnych do badania pozostałości środków ochrony roślin,
 • sporządzanie planów i sprawozdań z zadańdziału ochrony roślin i nawozów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • umiejętność prowadzenia kontroli,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, odpowiedzialność.
APLIKUJ TERAZ