Praca: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 83399

Warunki pracy

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
stres związanych z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz


odpowiedzialności za różnorodne zadania i działania pod presją czasu

Zakres zadań

 • Opracowuje programy inwestycji wykonywanej dla zadania związanej z realizacją programów rządowych
 • Monitoruje rzeczowy i finansowy postęp prac projektowych i robót budowlanych dla zadań związanych z realizacją programów rządowych
 • Opracowuje materiały do rozliczenia inwestycji we współpracy z zespołem ds. dokumentacji i inspektorami nadzoru dla wykonuje zadań związanych z realizacją programów rządowych
 • Uczestniczy w naradach i spotkaniach roboczych, radach technicznych związanych z wykonaną dokumentacją projektową
 • Wspiera pracę inspektora nadzoru w zakresie udziału w przekazaniu placu budowy, odbiorach częściowych i ostatecznych robót
 • Wspiera Kierownika Zespołu w zakresie analizy wycen zawartych w protokołach robót koniecznych i zaniechanych,
 • Przekazuje informacje o realizowanych pracach projektowych i trwających pracach budowlanych innym komórkom organizacyjnym Oddziału i Centrali,
 • Rozpatruje wnioski o udzielenie informacji publicznej na temat rozwoju sieci drogowej na podstawie posiadanej dokumentacji i projektowanych rozwiązaniach technicznych oraz prowadzonych robotach budowlanych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa
 • prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów dot. dróg publicznych i ochrony pasa drogowego, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Obsługa komputera w tym dobra znajomość programów Pakietu Office
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane: kosztorysowanie
 • umiejętność analizy ekonomicznej i finansowej przedsięwzięć w sektorze inwestycji publicznych
APLIKUJ TERAZ