Praca: Specjalista

Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 80938

Warunki pracy

Praca jednozmianowa, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca na pierwszym piętrze 2 pietrowego budynku bez windy, praca przy komputerze.

Zakres zadań

 • ewidencjonuje korespondencję niejawną,
 • dokonuje aktualizacji aktów prawnych o charakterze niejawnym,
 • przerejestrowuje zmiany klauzul tajności dokumentów we właściwych dziennikach,
 • udostępnia akty prawne i inne dokumenty o charakterze niejawnym wyznaczonym funkcjonariuszom i pracownkom,
 • kompletuje dokumenty niejawne ostatecznie zakończone i przekazuje do Składnicy Akt,
 • prowadzi ewidencję poświadczeń bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komisariatu Policji Poznań Grunwald KMP w Poznaniu,
 • sporządza wykazy dokumentów pobranych przez funkcjonariuszy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy administracyjno-biurowej
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli "ściśle tajne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.
 • znajomość systemów informatycznych i obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ