Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 80138

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne.
Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku.
Praca w terenie.
Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumentację związaną z przetargami na opał, olej opałowy, energię cieplną, sprzątanie pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
 • Zawiera umowy na palaczy sezonowych, zaopatrywanie w wodę, odprowadzanie ścieków, dezynsekcję, dezynfekcję i deratyzację
 • Dokonuje okresowej analizy w zakresie gospodarki opałem i dostawy ciepła
 • Sprawdza i opracowuje przesłane przez dostawców mediów faktury w zakresie zgodności z zapisami zawartej umowy;
 • Nadzoruje pracę sprzątaczek i robotników gospodarczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ogólne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Umiejętność pracy w zespole, koordynowania i działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność analizy i syntezy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ