Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 78963

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne.


Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).


Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku (dyżury).


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Zagrożenie korupcją.


Praca w terenie.


W przypadku awarii praca w godzinach nadliczbowych – wyjazdy służbowe do KMP/KPP/KP woj. wielkopolskiego.

Zakres zadań

 • Wykonuje prace związane z instalacją i uruchomieniem urządzeń końcowych w zakresie sprzętu informatycznego;
 • Bierze udział w pracach związanych z wdrożeniami projektów teleinformatycznych realizowanych na szczeblu centralnym i lokalnym w jednostkach Policji woj. wielkopolskiego;
 • Konserwuje sprzęt informatyczny oraz wykonuje bieżące naprawy i konfiguracje;
 • Bierze udział w realizacji zakupów sprzętu informatycznego, opracowuje specyfikację sprzętu, bierze udział w pracach komisji przetargowych;
 • Konfiguruje i instaluje sprzęt wideokonferencyjny oraz zestawia połączenia wideokonferencyjne;
 • Prowadzi ewidencję zgłoszeń do Biura Obsługi Klienta;
 • Lokalizuje i usuwa uszkodzenia w sieciach okablowania strukturalnego na terenie jednostek Policji województwa wielkopolskiego;
 • Bierze udział w ocenie stanu technicznego sprzętu teleinformatycznego jednostek Policji województwa wielkopolskiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne, telekomunikacyjne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obsłudze sprzętu teleinformatycznego
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych;
 • Znajomość języka angielskiego poziom A1;
 • Znajomość systemów Windows
 • Prawo jazdy kat. "B"
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Odporność na stres;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia do obsługi urządzeń sieciowych do 1 kV;
 • Dyspozycyjność.
APLIKUJ TERAZ