Praca: Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 76626

Warunki pracy

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
– Budynek wyposażony w windę osobową,
– Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,
- Dostępność światła dziennego oraz sztucznego,
- Zagrożenie korupcją,


- praca w terenie,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

Zakres zadań

 • Zapewnienie bieżącej obsługi projektu, w tym nadzór nad prawidłową i terminową realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego. Sporządzanie bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i planów zamówień publicznych, wkładów merytorycznych do decyzji o zapewnienie finansowania oraz bieżące rozliczanie projektu – przygotowywanie wniosków o płatność.
 • Przygotowanie i nadzór merytoryczny nad specyfikacjami istotnych warunków zamówień, w szczególności opisami przedmiotów zamówień oraz warunkami stawianymi wykonawcom, wspomagany w razie potrzeby konsultacjami z odpowiednimi specjalistami i ekspertami.
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanawiania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.
 • Współpraca oraz utrzymywanie bieżących kontaktów z Generalna Dyrekcją Ochrony Środowiska.
 • Aktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 • Udział w bieżącym rozliczaniu projektu.
 • Dbałość o nadzór merytoryczny specyfikacji istotnych warunków zamówień, w szczególności opisów przedmiotów zamówień oraz warunków stawianych wykonawcom, wspomagany w razie potrzeby konsultacjami z odpowiednimi specjalistami i ekspertami.
 • Prowadzenie postępowań (z uwzględnieniem wszystkich wymaganych prawem procedur) w sprawie sporządzania i ustanawiania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 przewidzianych w projekcie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku: biologia, geografia, leśnictwo, ochrona środowiska lub pokrewnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z ochroną środowiska, ochroną przyrody lub pokrewnej
 • Wiedza merytoryczna z zakresu biologii, leśnictwa, ekologii, ochrony przyrody i środowiska
 • Znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody i środowiska, dyrektyw unijnych
 • Podstawowa znajomość prawa zamówień publicznych
 • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, komunikatywność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność trafnej oceny sytuacji, wiązania faktów i wyciągania wniosków
 • Umiejętność obsługi komputera - MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego lub hiszpańskiego na poziomie komunikatywnym,
 • przeszkolenie z obsługi oprogramowania GIS,
APLIKUJ TERAZ