Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 76393

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne.


Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).


Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: 


Praca w terenie, zagrożenie korupcją 

Zakres zadań

 • Przyjmuje zgłoszenia i prowadzi ewidencję urządzeń, systemów i instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tym agregatów prądotwórczych, rozdzielni UPS-ów, trofostacji, CCTV, SAP, SKD, SSWiN.;
 • Zleca oraz wykonuje przeglądy urządzeń, systemów i instalacji elektrycznej i teletechnicznej.;
 • Zleca, nadzoruje i odbiera prace dotyczące urządzeń, systemów i instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tym agregatów prądotwórczych, rozdzielni UPS-ów, trofostacji, CCTV, SAP, SKD, SSWiN.;
 • Wykonuje kontrole i pomiary urządzeń, systemów i instalacji elektrycznej i teletechnicznej.;
 • Przygotowuje i opisuje dokumenty związane z wydatkowaniem środków finansowych dotyczących gospodarki elektrycznej i elektrotechnicznej.;
 • Realizuje zakupy związane z materiałami eksploatacyjnymi urządzeń, systemów i instalacji elektrycznej i teletechnicznej.;
 • Tworzy dokumentacje i prowadzi archiwizację dokumentów związanych z gospodarką elektryczną i elektrotechniczną;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie elektryczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość branży elektrycznej i teletechnicznej
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
 • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole
 • Komunikatywność i dyspozycyjność
 • Posiadanie prawa jazdy kat. "B"
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, fax)
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającego celem, uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi systemów CCTV, SAP, SKD, SSWIN
 • Posiadanie uprawnień SEP ( dozoru i eksploatacji do 1kV)
APLIKUJ TERAZ