Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 74841

Warunki pracy


 • praca na stanowisku administracyjno-biurowym z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 • zadania wykonywane w siedzibie komendy oraz poza komendą. 

 • stanowisko pracy znajduje się na 3 piętrze budynku 4 kondygnacyjnego.

 • w budynku bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów. Klatka schodowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami. Drzwi wejsciowe do pokoi biurowych o szerokości 90cm. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne      w budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych (jedno na parterze)

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych.

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.

 • praca wymagająca długotrwałej pozycji siedzącej.

 • pomieszczenia klimatyzowane.

 • na każdej kondygnacji znajduje się aneks kuchenny do dyspozycji pracowników.

Zakres zadań

 • Obsługa poczty tradycyjnej i elektronicznej wydziału (korespondencja przychodząca i wychodząca). Zapewnienie prawidłowego obiegu akt i dokumentów w wydziale.
 • Realizacja zadań związanych z prowadzeniem procedur udzielania zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu w tym: opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzania postepowań w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz postępowań zakupowych realizowanych na podstawie art 44 ustawy o finansach publicznych, które nie są objęte przepisami ustawy w myśl art. 2.1.1 PZP.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem zaliczki stałej wydziału w tym prowadzenie ewidencji pobierania, wydatkowania i rozliczania zaliczki stałej wydziału.
 • Archiwizowanie akt wytworzonych w wydziale.
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w zamian za niewykorzystany przejazd na koszt PSP.
 • Zabezpieczanie logistyczne narad, odpraw, szkoleń i uroczystości organizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu
 • Prowadzenie spraw związanych z wnioskami kierowanymi przez jednostki ochrony przeciwpożarowej do Komendanta Głównego PSP w zakresie dofinansowania zadań ze środków budżetu państwa
 • Planowanie zakupów i zamawianie materiałów eksploatacyjnych na potrzeby KW PSP oraz przedmiotów umundurowania i wyposażenia strażaka wg zapotrzebowań oraz planowanie środków finansowych w tym zakresie
 • Udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących tematyki określonej w zakresie czynności w celu zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa oraz ich wdrażania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjnym
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • wiedza na temat funkcjonowania administracji rządowej ze szczególnym uwzględnieniem znajomości ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • obsługa komputera, w tym oprogramowania Word, Excel, Power Point
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ