Praca: Specjalista / Starszy Specjalista

Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista / Starszy Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref.: SSP/2021/P
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

Upowszechnianie wiedzy w zakresie dostępnego w Polsce systemu wczesnego ostrzegania oraz innych działań realizowanych w ramach dyrektywy 2019/1023, w tym w szczególności:

 • udzielanie informacji w ramach punktu informacyjnego;
 • udzielanie wyjaśnień i informacji o dyrektywie w ramach wsparcia infolinii;
 • prowadzenie szkoleń dla konsultantów infolinii;
 • udział w zewnętrznych wydarzeniach konferencyjno-targowych i spotkaniach;
 • organizowanie i prowadzenie spotkań z przedsiębiorcami;
 • opracowanie materiałów informacyjnych;
 • współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wdrożenia ww. dyrektywy;
 • bieżąca współpraca z departamentami PARP zaangażowanymi w realizację projektu;
 • raportowanie;
 • udział w ewaluacji projektu i wypracowywania rekomendacji;
 • wsparcie merytoryczne pracowników wdrażających projekt SWO.
Wymagania:

Konieczne:

 • wykształcenie – wyższe;
 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze wsparcia przedsiębiorców;
 • wiedza z zakresu przepisów prawa dotyczących restrukturyzacji i upadłości oraz znajomość narzędzi wsparcia w tym zakresie dostępnych dla przedsiębiorców;
 • umiejętność przygotowywania komunikatów oraz materiałów informacyjnych
 • poziom znajomości języka obcego – język angielski (poziom zaawansowany B2 -C2);
 • poziom obsługi programów komputerowych - Pakiet Ms Office – bardzo dobry.
 • umiejętności miękkie – wyszukiwania informacji, współpraca w zespole, szybkie uczenie się, doskonała organizacja pracy, praca pod presją czasu.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub pokrewne;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze doradztwa prawnego dla przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa restrukturyzacyjnego;
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (stacjonarnych lub online) oraz wystąpień publicznych.
 • poziom znajomości zagadnień z zakresu uregulowań prawnych i dokumentów programowych związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków publicznych, w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce –  poziom dobry.
 • prawo jady kategorii B;
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę za pośrednictwem Agencji Pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz umiejętności
 • pracę w pełnym wymiarze godzin
 • szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia

 

Agencja Nr licencji 386

Oferta pracy tymczasowej

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania a także o możliwości wycofania zgody”.
APLIKUJ TERAZ