Praca: Specjalista ds. księgowych

Ogłoszenie numer: 2374550, z dnia 2019-04-03

Informacje o firmie:

Przedmiotem działania jednostki jest między innymi administrowanie i geodezyjna obsługa nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego; wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych oraz prac scaleniowo-wymiennych; prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dochodów i wydatków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wraz z prowadzeniem egzekucji tych należności.

Specjalista ds. księgowych

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

 

Opis stanowiska

Zakres podstawowych obowiązków:

 • Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem budżetu, planowaniem dochodów i wydatków, zapotrzebowaniem na środki finansowe oraz rozliczeń finansowych,
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych,
 • Sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług,
 • Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • Weryfikacja zgodności operacji gospodarczych z prawem finansowym,
 • Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • Bieżąca kontrola zapisów księgowych i uzgadnianie kont rozrachunkowych,
 • Bieżące zapoznawanie się z przepisami niezbędnymi do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 • Przygotowywanie przydzielonych sprawozdań i raportów wymaganych przepisami ustawy oraz innych czynności kontrolnych zleconych przez Głównego Księgowego.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne;
 • min. 5-letni staż pracy w dziale finansowym;
 • znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych;
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość ustawy o podatku od towarów i usług;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym pakietu MsOffice i programów księgowych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość regulacji prawnych: ustawa kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa  o samorządzie województwa;
 • pożądane kompetencje: dobra organizacja własnej pracy, sumienność, myślenie analityczne, praca w zespole, samodzielność i zaangażowanie.

Oferujemy

Inne informacje:

Oferujemy stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz pakiet socjalny. Budynek posiada windy, niemożliwy jest dostęp do toalet dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Praca przy komputerze. Istnieje możliwość rozwoju zawodowego.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wymienionego uprawnienia jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym jest niższy niż 6%.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Poznań i okolice: najnowsze oferty pracy

GTI Sp. z o.o. Oborniki 24-02-2020

Konsultant ds. Sprzedaży w salonie Orange

Dołącz do nas, jeśli:jesteś osobą komunikatywną i chcesz pracować z ludźmichcesz poznawać tajniki sprzedaży i chcesz się uczyć od najlepszychrozwój jest dla Ciebie ważnyangażujesz sie w to co robisz i podejmujesz inicjatywęmasz ukończoną szkołę...

GTI Sp. z o.o. Swarzędz 24-02-2020

Konsultant ds. Sprzedaży w salonie Orange

Dołącz do nas, jeśli:jesteś osobą komunikatywną i chcesz pracować z ludźmichcesz poznawać tajniki sprzedaży i chcesz się uczyć od najlepszychrozwój jest dla Ciebie ważnyangażujesz sie w to co robisz i podejmujesz inicjatywęmasz ukończoną szkołę...

NES Global Talent Poznań 24-02-2020

Dyrektor Grupy Budów - Infrastruktura

Zakres obowiązków:koordynacja  działań i nadzór  nad  jakością i terminowością prowadzonych przez Spółkę kontraktów budowlanychzarządzanie budżetem i ryzykiem projektówprzygotowywanie analiz technicznych robót budowlanychzapewnienie efektywnej...