Praca: Samodzielna księgowa

Tubes International Sp. z o. o.
Ul. Bystra 15 a
61-366 Poznań

 

poszukujemy pracownika:

Samodzielna księgowa
Miejsce pracy:Poznań


Typ zatrudnienia: Umowa o pracę

 

Opis stanowiska pracy:
 • kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi,
 • nadzór nad prawidłową ewidencją operacji gospodarczych i finansowych,
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • sporządzanie deklaracji do US z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych,
 • umiejętność sporządzania deklaracji z tytułu podatku od towarów i usług,
 • generowanie i wysyłanie JPK,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych okresowych, rocznych dla organu założycielskiego i innych instytucji w razie potrzeby,
 • rozliczanie kosztów komórek organizacyjnych spółki,
 • ewidencja i analiza kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów podatkowych,
 • bieżące monitorowanie zmian w regulacjach prawnych,
 • znajomość całokształtu prac z zakresu księgowości wykonywanych przez pracowników działu księgowości
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe, preferowane kierunki – ekonomia, rachunkowość,
 • 3-6 lat doświadczenia w pracy na samodzielnym stanowisku w dziale księgowości,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o VAT, CIT,
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa bilansowego i podatkowego,
 • dobra znajomość obsługi komputera z zakresu pakietu MS Office, w szczególności programu Excel,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • profesjonalizm i rzetelność w wykonywaniu obowiązków.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę o pracę w firmie z 29 letnim doświadczeniem na rynku,
 • pracę w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,
 • możliwość uczestnictwa w kursach językowych przy umowie na czas nieokreślony,
 • pakiet medyczny przy umowie na czas nieokreślony,
 • pakiet sportowy po trzech miesiącach od zatrudnienia,
 • potrzebne narzędzia pracy i szkolenia wprowadzające,
 • rozwój zawodowy,
 • miłą i przyjazną atmosferę,
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym Tubes International sp. z o.o.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Tubes International sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bystrej 15a, KRS: 0000124055, NIP: 7810046084, REGON: 630115103, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124055.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@tubes-international.com
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Tubes International sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do zakończenia procesu rekrutacji.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Tubes International sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Tubes International sp. z o.o.
APLIKUJ TERAZ