Praca: Referent/podinspektor/inspektor

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Referent/podinspektor/inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Numer: StPr/21/1628
OBOWIĄZKI:
Okres zatrudnienia do dnia 31.12.2021 r.Zakres zadań: Obsługa zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz aktów prawnych rozszerzających zakres zadań, o których mowa w przywołanej ustawie, w tym m.in.: udzielanie informacji wnioskodawcom i przyjmowanie wniosków, analiza merytoryczna złożonych wniosków o wypłatę świadczeń pod kątem ich zgodności z przepisami ww. ustawy,opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wypłaty świadczeń z FGŚP, przygotowywanie pism w toku postępowania wyjaśniającego,współpraca z radcami prawnymi w zakresie prowadzonych spraw,obsługa systemu VIATOR, okonywanie rozliczeń świadczeń wypłaconych na podstawie ww. ustawy oraz zwrotów kwot od wnioskodawców,kontrola zasadności wypłaconych świadczeń, kierowanie wezwań do właściwego rozliczenia i do zwrotu świadczeń niewłaściwie rozliczonych,przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do pozwania beneficjenta.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

oczekiwania mile widziane: znajomość podstawowych zagadnień prawa pracy, kadrowo-płacowych; obsługa komputera - pakiet Microsoft Office (w szczególności Microsoft Excel); umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnego planowania i organizowania pracy własnej; doświadczenie w zakresie pracy z aktami prawnymi; wykształcenie średnie, preferowane wyższe - ekonomia, prawo

Miejsce pracy:

Poznań


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 250 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu