Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 88835

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

 • praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin w ciągu doby,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon),

 • oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

 • praca siedząca, jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • praca w porze dziennej,

 • wyposażenie stanowiska pracy zgodne z zaleceniami ergonomii, oświetlenie pomieszczenia pracy zgodne z wymogami.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Budynek 7-kondygnacyjny,

 • Podjazd dla osób na wózku inwalidzkim,

 • Winda,

 • Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,

 • Miejsce parkingowe wyznaczone (znajduje się daleko od wejścia),

 • Budynek nie jest w pełni dostosowany do pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

 • Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

Zakres zadań

 • dokonuje rozliczeń podatników z tyt. wpłat, nadpłat, zaległości i zwrotów podatków w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej oraz przygotowuje dane do sprawozdań w zakresie realizacji zadań w celu dostarczenia informacji dla potrzeb Kierownictwa Urzędu i innych instytucji,
 • prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem dochodów budżetowych oraz dokonuje czynności sprawdzających w ramach właściwości rzeczowej komórki w celu wyjaśniania różnic figurujących na kartach kontowych, bądź w celu podjęcia przez wierzyciela stosownych czynności upominawczo-egzekucyjnych,
 • rozlicza i przekazuje wpływy uprawnionym podmiotom w celu realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem dochodów budżetowych i samorządowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dokładność i systematyczność,
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
APLIKUJ TERAZ