Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Szamotuły
Ogłoszenie o naborze Nr 83666

Warunki pracy

1.Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu

 • praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon)

 • oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym

 • praca siedząca , jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy

 • praca w porze dziennej

 • wyposażenie stanowiska pracy zgodne z zaleceniami ergonomii, oświetlenie pomieszczenia pracy zgodne z wymogami


2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek wielokondygnacyjny przystosowany dla osób niepełnosprawnych: toaleta, miejsce parkingowe.

 • obiekt posiada dostosowany podjazd dla osób na wózku inwalidzkim przy wejściu  do budynku.

 • w gmachu korytarze są pozbawione progów, umożliwiają swobodne poruszanie się po nich osobom na wózku inwalidzkim - brak windy.

 • narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon

Zakres zadań

 • Dokonuje rozliczeń podatników z tyt. wpłat, nadpłat, zaległości i zwrotów podatków w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej oraz przygotowuje dane do sprawozdań w zakresie realizacji zadań,
 • Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tyt. podatków w celu realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem dochodów budżetowych oraz dokonuje czynności sprawdzających w ramach właściwości rzeczowej komórki w celu wyjaśnienia różnic na kartach kontowych,
 • Rozlicza i przekazuje wpływy uprawnionym podmiotom w celu realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem dochodów budżetowych i samorządowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy oraz umiejętność ich interpretacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dokładność i systematyczność
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
APLIKUJ TERAZ