Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 78279

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

 • praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon),

 • oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

 • praca siedząca, jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • praca w porze dziennej,

 • wyposażenie stanowiska pracy zgodne z zaleceniami ergonomii, oświetlenie pomieszczenia pracy zgodne z wymogami.


2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A, przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsce parkingowe,

 • obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózku inwalidzkim przy wejściu do budynku,

 • w budynku korytarze są pozbawione progów, umożliwiając swobodne poruszanie się po nich osobom na wózku inwalidzkim,

 • narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

Zakres zadań

 • obsługuje system informatyczny SZAFIN - System Zarzadzania Finansami, w tym w szczególności: wprowadza wnioski, umowy, faktury, noty księgowe; sporządza analizy i plany,
 • sporządza jednorazowe oraz zbiorcze wnioski o wydatkowanie środków finansowych,
 • sporządza projekt rocznego planu rzeczowego wydatków Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu,
 • monitoruje wykonanie planu rzeczowego wydatków Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu,
 • opisuje, rejestruje wnioski o aneksowanie, dopisuje, usuwa wnioski systemowe do planu rzeczowego wydatków,
 • terminowo odbiera i przekazuje faktury z i do innych komórek organizacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w logistyce lub księgowości
 • Przeszkolenie z obsługi programu komputerowego do zarządzania finansami,
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
 • Znajomość zasad księgowości,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność redagowania wniosków i pism,
 • Wnikliwość i rzetelność,
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na stanowisku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność interpretacji danych,
 • Dokładność i systematyczność
APLIKUJ TERAZ