Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 77542

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

 • praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon),

 • oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

 • praca siedząca, jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • praca w porze dziennej,

 • wyposażenie stanowiska pracy zgodne z zaleceniami ergonomii, oświetlenie pomieszczenia pracy zgodne z wymogami.


2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A, przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsce parkingowe,

 • obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózku inwalidzkim przy wejściu do budynku,

 • w budynku korytarze są pozbawione progów, umożliwiając swobodne poruszanie się po nich osobom na wózku inwalidzkim,

 • narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy gospodarczo-zaopatrzeniowych; bierze udział w zamawianiu, przyjmowaniu, wydawaniu, protokolarnym odbiorze i dostawie towarów i usług; negocjuje ceny,
 • analizuje i weryfikuje złożone zapotrzebowania, określa metody i zasady ich podziału na urzędy i pracowników; standaryzuje dostawy i usługi,
 • potwierdza zgodności cen i warunków płatności z ustaleniami zawartymi w umowie w ramach kontroli merytorycznej dokumentów księgowych,
 • współpracuje w zakresie przygotowania projektu rocznego planu rzeczowo-finansowego,
 • bierze udział w komisjach przetargowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
 • Analityczne myślenie,
 • Umiejętność negocjacji,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • Umiejętność redagowania pism,
 • Wnikliwość i rzetelność,
 • Dyspozycyjność,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ