Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 76001

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

 • praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon),

 • oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

 • praca siedząca, jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • praca w porze dziennej,

 • wyposażenie stanowiska pracy zgodne z zaleceniami ergonomii, oświetlenie pomieszczenia pracy zgodne z wymogami.


2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Budynek wielokondygnacyjny (pięciopiętrowy),

 • Wejście do budynku dla osób na wózku inwalidzkim za pomocą windy zewnętrznej prowadzącej na podest,

 • Winda wewnętrzna umożliwiająca wjazd na IV piętro budynku, 

 • Brak progów na korytarzach obiektu, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,

 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • Narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania podatkowe w sprawie podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin w celu określenia należności podatkowej,
 • wnioskuje o zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w celu doprowadzenia do realizacji tych zobowiązań,
 • sporządza informacje, sprawozdania, analizy z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy w celu przekazania pracownikom innych stanowisk pracy w Urzędzie oraz zewnętrznym podmiotom uprawnionym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi specjalistycznych programów komputerowych: ZEFIR2, SZPROT, REJESTR SPRAW,
 • Dokładność i systematyczność,
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Odporność na stres.
APLIKUJ TERAZ