Praca: Referendarz

Urząd Statystyczny w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 84708

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy prowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego; praca lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji i dobrej ostrości wzroku. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Obsługa komputera i monitora ekranowego ponad 4 godz. dziennie. Praca wewnątrz pomieszczenia w siedzibie pracodawcy lub innym miejscu ustalonym z pracodawcą np. w ramach pracy zdalnej; sporadyczne reprezentowanie Urzędu poza siedzibą (wyjazdy służbowe, udział w seminariach, warsztatach, konferencjach naukowych).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Miejscem pracy jest siedziba pracodawcy lub inne miejsce ustalone z pracodawcą np. w ramach pracy zdalnej. Stanowisko pracy w siedzibie pracodawcy znajduje się w 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. Budynek stanowi obiekt administracji publicznej. W obrębie wszystkich kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze. W obiekcie wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem organizacyjno-technicznym i użytkowym budynek jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi prace związane z rejestrowaniem jednostek gospodarki narodowej w rejestrze REGON w celu ciągłej aktualizacji
 • Prowadzi prace w zakresie rozwoju i utrzymania krajowych rejestrów urzędowych w celu ich prawidłowego funkcjonowania
 • Monitoruje zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia rejestru i udostępniania danych
 • Wykorzystuje różne źródła informacji do prowadzenia analizy danych wprowadzanych do rejestru
 • Prowadzi system Elektroniczna Ewidencja Korespondencji REGON (SEKUR) oraz system Elektroniczny Obieg Dokumentów (EZD) - eBiuro
 • Udziela informacji na temat zasad rejestracji podmiotów gospodarki narodowej w systemie REGON
 • Redaguje projekty pism zgodnie z przepisami prawa, okolicznościami sprawy i stanem faktycznym
 • Znajomość standardów klasyfikacyjnych GUS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • umiejętność argumentowania
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • poszukiwanie informacji
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie Rejestru REGON
 • wiedza w zakresie obsługi baz danych
 • orientacja na klienta/interesanta
APLIKUJ TERAZ