Praca: Psycholog

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Psycholog
Miejsce pracy: Poznań
Numer: StPr/21/3416
OBOWIĄZKI:
prowadzenie psychologicznej części procesu diagnostycznego kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, opiniowanie predyspozycji i motywacji do dalszego pełnienia funkcji rodziny zastępczej już istniejących rodzin zastępczych, sporządzanie dokumentacji na podstawie przeprowadzonych czynności diagnostycznych i przeprowadzonych interwencji psychologicznych, udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole (odpowiedzialność)
Uprawnienia: dobra organizacja czasu pracy
Uprawnienia: doświadczenie - 2 lata


Wymagania inne:

posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej; posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; umiejętność przeprowadzania badania psychologicznego metodami kwestionariuszowymi oraz zinterpretowania otrzymanych wyników, umiejętność przeprowadzenia wywiadu psychologicznego pod kątem predyspozycji osobowościowych i wychowawczych; znajomość przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o placówkach opiekuńczo-wychowawczych, orientacja w przepisach o pomocy społecznej; podstawowa znajomość języka angielskiego lub innego; 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym-praca w instytucjach zajmujących się dziećmi i rodziną, a szczególnie pieczą zastępczą; wykształcenie wyższe o kierunku psychologia.J.angielski lub inny (podstawy)

Miejsce pracy:

Poznań


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 340 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu