Praca: Pracownik serwisu

Tubes International Sp. z o. o.
Ul. Bystra 15 a
61-366 Poznań

 

poszukujemy pracownika:

Pracownik serwisu
Miejsce pracy:Poznań


Typ zatrudnienia: Umowa o pracę

 

Opis stanowiska:
 • produkcja przewodów w warsztacie produkcyjnym
 • opracowywanie ofert techniczno – handlowych w zakresie serwisu, przy współpracy działu handlowego
 • prace montażowo - serwisowe u klienta na terenie Wielkopolski
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną (schematy maszyn, instrukcje serwisowe)
 • dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług serwisowych i naprawczych
 • rozwój struktur serwisowych
Wymagania:
 • wykształcenie techniczne min. średnie
 • zdolności manualne
 • gotowość do wyjazdów serwisowych
 • doświadczenie w pracy w warsztacie mechanicznym, utrzymania ruchu
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolność samodzielnego podejmowania decyzji
 • podstawowa znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę o pracę w firmie z ponad 25 letnim doświadczeniem na rynku
 • możliwość uczestnictwa w kursach językowych na umowie na czas nieokreślony
 • pakiet medyczny na umowie na czas nieokreślony 
 • potrzebne narzędzia pracy i szkolenia wewnętrzne
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • miłą i przyjazną atmosferę
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym Tubes International sp. z o.o.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Tubes International sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bystrej 15a, KRS: 0000124055, NIP: 7810046084, REGON: 630115103, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124055.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@tubes-international.com
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Tubes International sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do zakończenia procesu rekrutacji.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Tubes International sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Tubes International sp. z o.o.
APLIKUJ TERAZ