Praca: Podinspektor/inspektor

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Podinspektor/inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Numer: StPr/21/5937
OBOWIĄZKI:
wzywanie dłużników do zwrotu należności,przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wniesienia pozwów o zapłatę,przygotowanie wniosków o: wszczęcie egzekucji, wpis hipoteki, wydanie kolejnych tytułów wykonawczych, nadanie klauzuli wykonalności na osoby trzecie,bieżące monitorowanie etapu prowadzonych spraw windykacyjnych w zakresie systematycznego pozyskiwania informacji o efektach działań podejmowanych przez odrębne organy (sąd, komornik, syndyk, likwidator),udzielanie odpowiedzi na zapytania organów sądowych i egzekucyjnych,analiza rachunkowa planów podziału sum uzyskanych w egzekucji/ upadłości,weryfikacja Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz akt postępowań upadłościowych i rejestrowych prowadzonych przez sądy dla dłużników,zbieranie danych o dłużniku od innych urzędów i centralnych rejestrów,udzielanie dłużnikom informacji o zasadach zwrotu należności i przygotowanie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie (rozłożenie na raty/ odroczenie/ umorzenie),analiza dokumentacji finansowej i majątkowej dłużników pod kątem ustalenia możliwości płatniczych,stała współpraca z radcami prawnymi przy wytyczaniu dalszych kierunków działań windykacyjnych,nadzorowanie terminów spłat należności i dyscyplinowanie dłużników w przypadku opóźnień w spłacie,naliczanie i obciążanie odsetkami ustawowymi za nieterminowe spłaty należności,rozliczanie wpłat należności tytułem spłaty należności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wykształcenie wyższe- preferowane kierunki: ekonomia, prawo, administracja publiczna. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju, w którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,korzystanie z pełni praw publicznych,pełna zdolność do czynności prawnych,brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, wykształcenie wyższe preferowane kierunki: ekonomia, prawo, administracja publiczna, umiejętność zbierania informacji i analizy danych, zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i sprawnego jej wykorzystania w praktyce, zdolność do prawidłowego i precyzyjnego formułowania pism urzędowych, bardzo dobra organizacja pracy własnej, zorientowanie na rezultaty pracy, bardzo dobra obsługa komputera, MS Office i poczty elektronicznej, umiejętności interpersonalne niezbędne w kontakcie z dłużnikami: kultura osobista, komunikatywność, opanowanie, odporność na stres, stanowczość.

Miejsce pracy:

Poznań


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu