Praca: Podinspektor/inspektor w wydziale wdrażania efs(odział wdrażania wrpo 8i/ oddział wdrażania wrpo 9i)

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Podinspektor/inspektor w wydziale wdrażania efs(odział wdrażania wrpo 8i/ oddział wdrażania wrpo 9i)
Miejsce pracy: Poznań
Numer: StPr/21/4231
OBOWIĄZKI:
Zakres zadań: -nadzór nad realizacją projektu poprzez: weryfikację formalno-rachunkową i merytoryczną wniosków o płatność oraz zgodność rozliczanych wydatków z przepisami wspólnotowymi i krajowymi, -nadzór nad realizacją projektu poprzez: weryfikowanie i zatwierdzanie zmian w realizowanych projektach oraz bieżące kontakty z beneficjantami,-dokonywanie oceny projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony nabór,-przygotowanie i podpisywanie umów z beneficjentami,-wprowadzanie danych do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014), -przygotowanie zbiorczych informacji z wykorzystaniem systemów informatycznych,-wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora WUP, Kierownika Wydziału, Kierownika Oddziału.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia: umiejętność analitycznego myślenia
Uprawnienia: umiejętności interpersonalne
Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole


Wymagania inne:

podstawowa znajomość zagadnień związanych z Europejskim Funduszem Społecznym, podstawowa znajomość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym szczegółowego opisu osi priorytetowych WRPO 2014+ w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.Mile widziane wykształcenie wyższe ( preferowane kierunki społeczne lub ekonomiczne)

Miejsce pracy:

Poznań


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 250 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu