Praca: Podinspektor/inspektor w wydziale wdrażania efs (oddział wdrażania wrpo 8i/oddział wdrażania wrpo 9i)

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Podinspektor/inspektor w wydziale wdrażania efs (oddział wdrażania wrpo 8i/oddział wdrażania wrpo 9i)
Miejsce pracy: Poznań
Numer: StPr/21/5343
OBOWIĄZKI:
nadzór nad realizacją projektu poprzez: weryfikację formalno-rachunkową i merytoryczną wniosków o płatność oraz zgodność rozliczanych wydatków z przepisami wspólnotowymi i krajowymi, nadzór nad realizacją projektu poprzez: weryfikowanie i zatwierdzanie zmian w realizowanych projektach oraz bieżące kontakty z beneficjantami, dokonywanie oceny projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony nabór, przygotowanie i podpisywanie umów z beneficjentami, wprowadzanie danych do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014), przygotowanie zbiorczych informacji z wykorzystaniem systemów informatycznych, wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora WUP, Kierownika Wydziału, Kierownika Oddziału. Praca w biurze przy monitorze komputerowym.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia: umiejętność analitycznego myślenia
Uprawnienia: umiejętności interpersonalne
Uprawnienia: praca w zespole
Uprawnienia: doświadczenie zawodowe


Wymagania inne:

preferowane kierunki wykształcenie społeczne lub ekonomiczne, podstawowa znajomość zagadnień związanych z Europejskim Funduszem Społecznym, podstawowa znajomość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym szczegółowego opisu osi priorytetowych WRPO 2014+ w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego,

Miejsce pracy:

Poznań


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu