Praca: Pedagog/psycholog

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Pedagog/psycholog
Miejsce pracy: Poznań
Numer: StPr/21/1619
OBOWIĄZKI:
Czynności wykonywane w ramach oceny rodzin zastępczych i sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej: dokonywanie ocen rodzin zastępczych, prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych, przeprowadzanie wywiadów na temat sytuacji dzieci, sporządzanie pisemnych opinii dotyczących rodzin zastępczych na potrzeby sądu, uczestniczenie w posiedzeniach dotyczących sytuacji dzieci, ocena sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oraz współpraca przy dokonywaniu ocen sytuacji dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, współpraca z instytucjami
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole
Uprawnienia: dobra organizacja pracy własnej


Wymagania inne:

posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; podstawowa znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego; umiejętność sporządzania pism urzędowych; wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia; oczekiwania mile widziane: doświadczenie w pracy z dziećmi, wiedza z zakresu pieczy zastępczej, funkcjowania rodziny

Miejsce pracy:

Poznań


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 085 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu