Praca: Operator maszyn – Pracownik gospodarczy

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

Operator maszyn – Pracownik gospodarczy
Miejsce pracy: Suchy Las
Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania:

 

Niezbędne:
 • wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B
Mile widziane:
 • uprawnienia operatora ładowarki jednonaczyniowe klasa II
 • uprawnienia operatora koparko-ładowarki klasa III
 • uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane (ze zmiennym wysięgiem kategorii II WJO)
Zakres obowiązków:
 • zapewnienie bezpiecznej i efektywnej obsługi technicznej maszyn i urządzeń,
 • efektywna praca przy załadunku i rozładunku,
 • prace związane z eksploatacją maszyn.
Oferujemy:
 • kurs na operatora ładowarki jednonaczyniowej,
 • kurs na operatora koparko-ładowarki klasy III,
 • kurs na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych, tj. ze zmiennym wysięgiem kategorii II WJO
 • pakiet atrakcyjnych benefitów m.in. dofinansowanie zajęć sportowych, kartę przedpłaconą, opiekę medyczną, wczasy pod gruszą, paczki dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

1) Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniusp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań.
2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawaz dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.).
3) Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 ze zm.).
4) Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
5) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji:
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ratajczaka 19,61-814 Poznań lub adresem e-mail: iod@zzo.pl.
6) Posiadają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
7) Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.
8) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.
9) Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
APLIKUJ TERAZ