Praca: Naczelnik Wydziału systemów zarządzania ruchem kolejowym

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Naczelnik Wydziału systemów zarządzania ruchem kolejowym

Poznań
Numer referencyjny:
WZ/IIN/120/08/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo-rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • kierowanie pracą Wydziału, w tym: organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad realizacją zadań, nadzorowanie dyscypliny pracy, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracowników oraz wnioskowanie w sprawach pracowniczych,
 • koordynowanie prac analityczno-projektowych, programistycznych i wdrożeniowych z obszaru zarządzania ruchem kolejowym oraz udział w tych pracach,
 • koordynacja integracji systemów informatycznych związanych z zarządzaniem ruchem kolejowym w obszarze technologicznym oraz w zakresie wymiany danych, w szczególności z obszaru wykonania rozkładu jazdy z systemami Spółki oraz systemami przewoźników,
 • opiniowanie i dostarczanie rekomendacji oraz merytoryczne wsparcie innych komórek Biura i Spółki w zakresie systemów zarządzania ruchem kolejowym,
 • rozpoznawanie nowych technologii i standardów informatycznych oraz podejmowanie działań celem ich praktycznego wykorzystania w budowanych i integrowanych systemach informatycznych na potrzeby Spółki,
 • monitorowanie i nadzorowanie procesu eksploatacji systemów ujętych w Katalogu Usług utrzymywanych przez Wydział.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze w IT, w tym 2 lata w zarządzaniu zespołem,
 • wiedza zawodowa w zakresie zarządzania projektami, projektowania systemów informatycznych, IT, administracji,
 • znajomość MS Windows, MS Office, MS Visual Studio, .NET, MS SQL Server, T-SQL,
 • umiejętność współpracy z zespołami merytorycznymi i programistami,
 • ukierunkowanie na realizację celów,
 • kreatywność,
 • elastyczność w działaniu i otwartość na zmianę,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość technologii webowych: JAVA Script, Angular, Type Script,
 • umiejętność administrowania środowiskami: Windows Server, MS SQL Server i IIS.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ