Praca: Młodszy specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 98612

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu

 • konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów

 • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku biurowego

 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przygotowuje informacje o działaniach podejmowanych przez Wojewodę środkom masowego przekazu
 • przygotowuje i redaguje informacje prasowe, wywiady na tematy dotyczące pracy i funkcjonowania administracji rządowej w województwie oraz informuje dziennikarzy o bieżących wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem urzędu
 • prowadzi działania promocyjne Urzędu (w tym na stronie internetowej) oraz oficjalne profile WUW w mediach społecznościowych
 • wspiera działania komunikacyjne oraz promocyjne prowadzone przez komórki organizacyjne Urzędu i delegatury, a także sprawuje nadzór nad wykorzystaniem wizerunku Wojewody Wielkopolskiego w wydarzeniach objętych patronatem
 • prowadzi dokumentację fotograficzną ze spotkań wojewodów w celu uzupełnienia nimi informacji prasowych oraz zamieszczania fotografii na stronie internetowej urzędu
 • przygotowuje i zleca publikację kondolencji, nekrologów i innych ogłoszeń Wojewody

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność redagowania tekstów (informacji prasowych, artykułów i komunikatów)
 • umiejętność prowadzenia komunikacji w mediach społecznościowych
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • rzetelność, terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o prawie prasowym, ustawie o ochronie wizerunku i prawach pokrewnych
 • znajomość programów graficznych (np. Corel DRAW, InDesign, Photoshop)
 • doświadczenie w przygotowaniu konferencji prasowych lub innych wydarzeń
 • komunikatywność
 • radzenie sobie ze stresem
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z życiem społeczno-gospodarczym województwa wielkopolskiego
 • kreatywność
 • odpowiedzialność
 • asertywność
APLIKUJ TERAZ