Praca: Młodszy Specjalista / Specjalista ds. Eksploatacji Urządzeń i Systemów DP/IT

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Młodszy Specjalista / Specjalista ds. Eksploatacji Urządzeń i Systemów DP/IT
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref.: 56/2022

Kluczowe zadania na stanowisku: 

 • Obsługa i eksploatacja urządzeń/systemów sieciowych/DP/teletransmisyjnych (konfiguracja, monitorowanie, sprawdzanie, stanu technicznego, kontrolowanie parametrów urządzeń, wykonywanie przeglądów okresowych powierzonych urządzeń oraz usuwanie awarii/usterek).
 • Przygotowywanie meldunków o usterkach i nieprawidłowościach w pracy systemów i urządzeń.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej, rejestru części zamiennych itp. 
 • Kontakt z producentami eksploatowanych urządzeń i systemów. 
 • Opracowywanie wniosków zakupowych, procedur, instrukcji, opisów przedmiotu zamówienia, planowanie budżetu. 
 • Uczestnictwo w projektach, szkoleniach branżowych krajowych oraz zagranicznych.

Wymagania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne, preferowane o kierunkach Elektronika, Telekomunikacja, Teleinformatyka, Informatyka oraz pokrewne lub kierunkowe zakresu urządzeń lotniczych.  
 • Doświadczenie zawodowe odpowiednio:
  - dla Młodszego Specjalisty z wykształceniem wyższym – min. 1 rok; z wykształceniem średnim - min. 2 lata,
  - dla Specjalisty z wykształceniem wyższym - 2 lata; z wykształceniem średnim - min. 4 lata.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office), systemów operacyjnych Windows, aplikacji internetowych.
 • Dobra znajomość zagadnień dotyczących lokalnych sieci komputerowych, jak również z zakresu elektroniki, telekomunikacji, informatyki. 
 • Umiejętność posługiwania się miernikiem uniwersalnym oraz oscyloskopem.
 • Decyzyjność.
 • Samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Nastawienie na konstruktywne rozwiązywanie problemów.

Oferujemy:

 • Opiekę medyczną (w tym stomatologia).
 • Dodatkowe ubezpieczenie.
 • Pracowniczy Program Emerytalny.
 • Bezpłatny parking dla pracowników.
 • Pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Dofinansowanie kursów/szkoleń.
 • Pracę w jedynej tego typu organizacji lotniczej w Polsce.
 • Forma współpracy – umowa o pracę.
Klauzula

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: rekrutacja@pansa.pl tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.

Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury rekrutacyjnej.}
APLIKUJ TERAZ