Praca: Młodszy asystent

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Młodszy asystent
Miejsce pracy: Poznań
Numer: StPr/21/2658
OBOWIĄZKI:
kontrola podmiotów leczniczych pod względem sanitarnym i higienicznym na wyznaczonym do nadzoru terenie, połączona ze sporządzaniem protokołów w miejscu kontroli, przygotowywanie decyzji, pism, opinii, oraz innych pism związanych ze sprawowanym nadzorem nad obiektami. Prowadzenie dokumentacji pokontrolnej w zakresie nadzoru sanitarnego , w tym prowadzenie postępowań administracyjnych. Stałe uaktualnianie ewidencji nadzorowanych podmiotów. Współpraca z innymi sekcjami Stacji, prowadzenie całości dokumentacji zgodnie z przyjętymi wytycznymi odnoszącymi się do systemu zarządzania.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: obsługa komputera - Ms Office


Wymagania inne:

Wykształcenie (kierunek) wyższe licencjackie/magisterskie medyczne, wykształcenie średnie medyczne( pielęgniarka).Doświadczenie zawodowe- mile widziane w administracji publicznej lub pracy w zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowe oczekiwania: znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem Inspekcji Sanitarnej wynikających z innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących. Znajomość przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, ustawy o działalności leczniczej i aktów towarzyszących, KPA, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Znajomość reguł postępowania kontrolnego, znajomość i umiejętność stosowania narzędzi oraz technik prowadzenia kontroli, biegłość w redagowaniu wypowiedzi pisemnych, umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania pracy, umiejętność analitycznego, szybkiego myślenia, samodzielność w rozwiązywaniu problemów, kreatywność oraz chęć uczenia się, wysoki poziom umiejętności społecznych, sumienność, odpowiedzialność i wysoka kultura osobista.

Miejsce pracy:

Poznań


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu